mir ai homun หรือ Ai Homunculus

advertisement

mir ai homun หรือ Ai Homunculus

mir ai homun หรือ Ai Homunculus

mir ai homun คือ AI ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์เลี้ยงของอาชีพ Bio ในเกมส์ ro ซึ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับ Bio

สายเลี้ยงสัตว์หรือ โฮมุนเพื่อใช้ช่วยในการเก็บเลเวล ซึ่งโฮมุนมันก็มีเลเวลและ skill ของมันเหมือนกัน

ปกติไฟล์ AI จะอยู่ที่ C:\Program Files\Asiasoft\Gravity\RagnarokOnline\AI
ซึ่งมี 3 ไฟล์ คือ AI.lua, Const.lua, Util.lua …

หากไม่เชี่ยวชาญ ห้ามแก้ไข / ลบ / เปลี่ยนชื่อไฟล์ โดยไม่จำเป็น เนื่องจากอาจทำให้เกมส์ Ragnarok error จนต้องปิดโปรแกรม

Auto Potion Pitcher

     เป็นการใช้สกิลปา Potion Pitcher ให้ Homunculus อัตโนมัติเวลา HP Homunculus เหลือน้อยค่ะ โดยเราสามารถปรับได้ว่าเราจะปาโพชั่นในสถานการณ์ไหน เช่น ตอนที่ Homunculus กำลังโจมตีศัตรู แล้วโดนศัตรูโจมตีกลับจน HP เหลือน้อยกว่าที่กำหนด ตัวเราก็จะปา Potion Pitcher โดยอัตโนมัติ

      นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดได้ด้วยว่าเราจะปาโพชั่นอะไร ตั้งแต่ Red Potion จนถึง White Potio ค่ะ (ตัวโปรแกรมไม่ได้ทำมาให้สำหรับปา Blue Potion อัตโนมัติค่ะ)


Attack & Evade  

เป็นการปรับรูปแบบการโจมตีและการหนีของ Homunculus ค่ะ

 • โจมตีเมื่อ HP มากกว่า / หนีเมื่อ HP น้อยกว่า (%)
  Homunculus จะเดินตีมอนสเตอร์เมื่อ HP มากกว่าค่าที่ตั้งไว้ และจะเดินหนีมอนสเตอร์เมื่อ HP น้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้
 • ไม่โจมตีก่อน
  (เลือก) Homunculus จะรอคำสั่งจากเรา
  (ไม่เลือก) Homunculus จะโจมตีศัตรูก่อน
 • เปลี่ยนเป้าหมายมาที่ศัตรูของเจ้าของทันที
  (เลือก) เมื่อเจ้าของกำลังตีมอนสเตอร์หรือถูกมอนสเตอร์โจมตี Homunculus จะทิ้งศัตรูของมันทันที และมาช่วยเจ้าของ
  (ไม่เลือก) Homunculus จะตีศัตรูของมันจนกว่าจะตายแล้วจึงมาช่วยเจ้าของ
 • สนใจแต่ศัตรูของ Homunculus ก่อนอันดับแรก
  (เลือก) Homunculus จะโจมตีศัตรูของตัวเองให้ตายก่อนแล้วจึงมาช่วยเจ้าของ
 • ไม่ Jam
  (เลือก) Homunculus จะไม่ตีมอนสเตอร์ที่กำลังเดินหรือกำลังตามคนอื่นอยู่
 • เวลาสูงสุดที่ให้ใช้ skill (ms)
  คือการให้ Homunculus ใช้สกิลโจมตี (Caprice หรือ Moonlight) นำร่อง โจมตีก่อนภายใน
  เวลา xxx ms (1000 ms = 1 วินาที) และหลังจากนั้นจะเป็นการโจมตีธรรมดา
 • จำนวนช่องสูงสุดระหว่างเจ้าของกับ Homunculus
  จะให้ Homunculus โจมตีศัตรูภายใน xx ช่อง ซึ่งถ้าเกินกว่านี้ Homunculus จะไม่โจมตี และเดิน กลับมาหาเจ้าของค่ะ 

Alchemist Auto Attack

  เป็นการ set ให้ Alchemist ใช้สกิลโจมตีศัตรูอัตโนมัติค่ะ

•  Cart Revolution
ให้ตัวเราใช้สกิล Cart Revolution ใส่ศัตรู เมื่อพบศัตรูจำนวน x ตัว และให้ใช้ได้เมื่อ
SP ไม่ต่ำกว่า xx หน่วย (กำหนดในช่อง “SP ต่ำสุด”)
(ตัวเราจะใช้จนกว่าศัตรูจะตายหรือ SP เราจะน้อยกว่าที่ตั้งไว้)
•  การใช้ Skill จากอาวุธ
ทำให้ตัวเราร่ายเวทย์จากการถืออาวุธที่มี Skill โจมตีศัตรูอัตโนมัติ โดยสามารถกำหนด
LV Skill ที่จะใช้ และค่า SP น้อยสุดที่จะให้ใช้ skill ได้

•  ช่วง HP Alchemist
Homunculus จะไม่โจมตีเมื่อ HP ของเจ้าของต่ำกว่าค่าทางช่องซ้าย หรือสูงกว่า
ค่าทางช่องขวา (มีประโยชน์ในบางกรณี)

Behavior

       เป็นการกำหนดพฤติกรรมของ Homunculus ที่มีต่อมอนสเตอร์ โดยสามารถกำหนดได้ทีละตัวเลยว่าเมื่อพบ มอนสเตอร์ตัวนี้ จะให้ Homunculus ทำอย่างไร (ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องกำหนดในส่วนนี้ก็ได้ค่ะ)

 • ID
  ID ประจำตัวมอนสเตอร์ โดยสามารถดูได้ในไฟล์ monster_id.txt
 • ชื่อมอนสเตอร์
  พิมพ์ชื่อมอนสเตอร์ลงไป โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับชื่อมอนสเตอร์ใน monster_id.txt ก็ได้ หรือจะพิมพ์เป็นบรรทัดคั่น (seperate) ก็ได้
  (วิธีพิมพ์ Seperate) เพียงพิมพ์รายละะเอียดในช่องนี้ และอย่าลบเครื่องหมายขีดด้านซ้าย ช่องที่เหลือปล่อยว่าง แล้วกดเครื่องหมายบวกด้านขวา
 • การกระทำ
  เป็นการกระทำของ Homunculus ที่จะมีต่อมอนสเตอร์ชนิดนี้ โดย…
 • avoid = เดินหนีมอนสเตอร์ตัวนี้ทันทีที่มันเข้าใกล้
 • coward = เดินหนีมอนสเตอร์ตัวนี้เมื่อถูกมันโจมตี แต่หากเจ้าของตีมอนสเตอร์ตัวนี้ โฮมุนจะเข้าไปช่วย
 • react_1st = ให้รอคำสั่งเจ้าของหรือเข้าไปช่วยเจ้าของตี
 • react = ให้รอคำสั่งเจ้าของหรือเข้าไปช่วยเจ้าของตี แต่จะตีมอนสเตอร์ชนิดนี้หลังจาก มอนสเตอร์ที่ตั้ง react_1st ไว้
 • react_last = ให้รอคำสั่งเจ้าของหรือเข้าไปช่วยเจ้าของตี แต่จะตีมอนสเตอร์ชนิดนี้หลังจาก มอนสเตอร์ที่ตั้ง react_1st และ react ไว้
 • attack_1st = โจมตีมอนสเตอร์ตัวนี้ทันทีที่เห็น
 • attack = โจมตีมอนสเตอร์ตัวนี้ทันทีที่เห็น แต่จะตีมอนสเตอร์ตัวนี้หลังจากมอนสเตอร์ตัวที่ตั้ง attack_1st
 • attack_last = โจมตีมอนสเตอร์ตัวนี้ทันทีที่เห็น แต่จะตีมอนสเตอร์ตัวนี้หลังจากมอนสเตอร์ ตัวที่ตั้งเป็น attack_1st และ attack
 • attack_weak = โจมตีมอนสเตอร์ตัวนี้ทันทีที่เห็น แต่จะเปลี่ยนเป้าหมายไปโจมตีมอนสเตอร์ ชนิดเดียวกันนี้ตัวที่กำลังอ่อนแอที่สุด (HP เหลือน้อยที่สุด) โดยละทิ้งตัวที่กำลังโจมตีอยู่ทันที และจะโจมตีมอนสเตอร์ชนิดนี้หลังจากมอนสเตอร์ที่ตั้ง attack_1st และ attack
 • Skill
  กำหนดว่าจะให้ Homunculus ใช้สกิลอัตโนมัติกับมอนสเตอร์ชนิดนี้อย่างไร โดย…
 • no_skill = ไม่มีการใช้สกิลอัตโนมัติกับมอนสเตอร์ชนิดนี้
 • one_skill = ใช้สกิลอัตโนมัติเพียง 1 ครั้งเมื่อเปิดการโจมตีมอนสเตอร์ชนิดนี้
 • two_skills = ใช้สกิลอัตโนมัติเพียง 2 ครั้งเมื่อเปิดการโจมตีมอนสเตอร์ชนิดนี้
 • max_skills = ใช้สกิลอัตโนมัติไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบระยะเวลาที่เซ็ตไว้ใน “เวลาสูงสุดที่จะให้ใช้สกิล (ms)”
 • full_power = ใช้สกิลอัตโนมัติโจมตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆ จนกว่ามอนสเตอร์ตัวนี้จะตาย หรือจนกว่า SP จะน้อยกว่าที่ตั้งไว้
 • slow_power = ใช้สกิลอัตโนมัติหลังดีเลย์ (เราเองยังไม่แน่ใจค่ะ)
 • Level
  จะให้ใช้สกิลเลเวลใด
 • เครื่องหมายบวก (+)
  เพิ่มรายชื่อมอนสเตอร์หรือบรรทัดคั่น
 • เครื่องหมายลบ (-)
  ลบรายชื่อหรือบรรทัดคั่นที่กำลังเลือกอยู่
 • ลูกศรขึ้น
  เลื่อนรายชื่อที่กำลังเลือกอยู่ขึ้นด้านบน 1 ขั้น
 • ลูกศรลง
  เลื่อนรายชื่อที่กำลังเลือกอยู่ลงด้านล่าง 1 ขั้น
Display

สำหรับแสดง ว่าเราเซ็ทให้  Homunculus มีปฏิกิริยาแบบใด กับมอนสเตอร์ตัวไหนบ้าง ตามที่เราเซ็ตไว้ด้านบน

Save Config

ถ้าหากเราเซ็ท AI เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “Save การปรับแต่ง”

ข้อมูลบางส่วนจาก By RaiN Chansponsored links:


Share